Onze Werkwijze

Waar staan wij voor?

Raymond Horstman Architecten bna is een kleinschalig architecten kantoor dat dicht bij de mensen staat, waarbij er gewerkt wordt met korte lijnen en we snel schakelen. Onze kernwaarden hierbij zijn:

  • Vakkennis
  • Luisteren
  • Kwaliteit
  • Duurzaamheid

Beknopte werkwijze bij verbouw

In onderstaande stappen wordt uitgegaan van een grondige verbouwing wanneer de verbouwing kleinschaliger van aard is hoeven vanzelfsprekend niet alle stappen te worden doorlopen.

Doorgaans valt de kennismaking samen met de eerste planbespreking. Iemand wil een stuk bij zijn of haar woning aanbouwen en wil kijken wat de mogelijkheden zijn. Iemand kan zijn of haar woning niet verkopen en wil kijken waar dat aan ligt, zodat daar op ingesprongen kan worden, of deze dusdanig verbouwen om er toch zelf te blijven wonen. Dit gesprek is tevens om elkaar te leren kennen en te kijken of er een wederzijds goed gevoel is om samen aan een project te beginnen.

Nadat, al dan niet globaal, is besproken wat de plannen en wensen zijn is het eerste wat we doen het opvragen van het van toepassing zijnde bestemmingsplan. Aan de hand daarvan kunnen we snel zien of de plannen realistisch en haalbaar zijn.

Met de spelregels uit het bestemmingsplan in het achterhoofd worden nu de eerste schetsen gemaakt. Veelal is het programma van eisen of wensen van de opdrachtgever (of bovenstaande planbespreking) het uitgangspunt. Getracht wordt, vaak in eerste instantie vanuit de plattegrond, aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen. Naast de plattegrond wordt er een impressie gemaakt voor het uiterlijk van het gebouw. Dit kan middels schetsen van gevels of een 3-D model. Het is goed mogelijk dat er in dit stadium meerdere varianten worden gemaakt.

De bovenstaande schetsontwerpen worden besproken met opdrachtgever. Doorgaans komen naar aanleiding van deze schetsen legio vragen en overwegingen voor de opdrachtgever naar boven. Veelal komt dit neer op het maken van keuzes en het nemen van beslissingen.

Met name in het geval van verbouw zal naar aanleiding van bovenstaande bespreking het ontwerp aangepast worden aan de laatste (aangepaste) wensen.

De aangepaste schetsplannen zullen opnieuw worden besproken met de opdrachtgever.
Deze laatste 2 stappen worden zo nodig nog 1 of 2 keer herhaald, totdat er een voorlopig ontwerp op tafel ligt; een ontwerp dat haalbaar en realiseerbaar is en dat aan de wensen en eisen van de opdrachtgever voldoet.

Wanneer de plannen niet vergunningsvrij zijn dan is dit het moment om de plannen met de gemeente voor te bespreken. Zo krijgen we snel inzicht in de haalbaarheid van het plan, voor wat betreft het voldoen aan de ruimtelijke regelgeving en de toetsing door de welstandscommissie. Dit voorkomt eventuele teleurstellingen in een latere fase en daardoor het verlies van tijd en geld.

Wanneer de gemeente op- of aanmerkingen heeft zullen deze teruggekoppeld worden aan de opdrachtgever. Gezamenlijk wordt dan besloten hoe hier mee om dient te worden gegaan. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan en het verwerken van deze gegevens, kan nu een definitief ontwerp worden vastgesteld. Dit ontwerp is haalbaar, akkoord bevonden door de gemeente en natuurlijk naar wens van de opdrachtgever.

Het definitief ontwerp is de basis voor de bouwaanvraag tekeningen. Het definitief ontwerp wordt nu uitgewerkt tot concrete, uitgewerkte, bouwkundige tekeningen. De benodigde bouwbesluit-berekeningen worden gemaakt, evenals het technisch blad. De belangrijkste details worden uitgewerkt.

Indien de aannemer nog niet bekend is wordt in dit stadium gezocht naar een geschikte aannemer. Deze kan een calculatie maken op basis van de bouwaanvraag- of bestekstukken. Indien gewenst kunnen wij u in deze fase van prijsvorming bijstaan om gezamenlijk een aannemer te selecteren.

Wanneer de vergunning is verleend en de aannemer geselecteerd, staat niks de verbouw meer in de weg. De tekeningen worden verder uitgewerkt tot werktekeningen waar de aannemer van kan bouwen. Tevens worden in dit stadium meerdere details toegevoegd, zodat compleet duidelijk is hoe e.e.a. gerealiseerd dient te worden.

In overleg met opdrachtgever en aannemer wordt een startdatum besproken, wanneer deze bij de aannemerselectie nog niet bekend is. Alle lichten staan op groen.

Indien gewenst kunnen wij de bouw begeleiden. Sowieso begeleiden we de bouw esthetisch, op afspraak kunnen we ook bouwvergaderingen voorzitten. Een voordeel hiervan is dat de bouw voor de opdrachtgever heel natuurlijk kan verlopen. Hij weet op deze manier exact wanneer van hem wordt verwacht beslissingen te nemen omtrent de aanschaf van sanitair, trap, schilderwerk, etc. Doordat alles wordt vastgelegd in bouwverslagen ligt alles voor iedereen vast en is er daardoor weinig ruimte voor onduidelijkheid en misverstanden.

Wanneer de aannemer gereed is houden we, desgewenst, met de opdrachtgever een oplevering. We zijn er scherp op dat ook daadwerkelijk alles is afgemaakt en zien er op toe dat er geen opleverpunten meer zijn.

“Onze nieuwe woning is als een jas op maat! Door het sublieme tekenwerk wist de aannemer precies wat de bedoeling was en hebben we ook geen meerwerk gehad!”
J. Versluis

“In de ontwerpfase werden we al gedwongen door Raymond om overal over na te denken. Achteraf was er tijdens de bouw ook geen tijd meer voor en was dit de enige juiste benaderwijze!”
K. Kemna

“Raymond heeft onze woning nieuw leven in geblazen, we wonen er weer met veel plezier. De samenwerking met Raymond was bijzonder prettig!”
Peter de Jong

“Onze uitbouw is schitterend geworden, We hadden zelf al wat schetsen gemaakt, maar er waren toch een hoop zaken waar we zonder hulp van Raymond nooit over na zou hebben gedacht, achteraf zou dit nooit te herstellen zijn geweest.”
Bert ten Voorde

“Raymond heeft, middels een kleine aanpassing aan de plattegrond, onze woning een stuk leefbaarder gemaakt. Hier hebben we iedere dag opnieuw gemak van. “
Annelies Versteeg